Osteopati

Osteopati er en manuell undersøkelses- og behandlingsform, som bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, biomekanikk og patologi. Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge, men har i mange år vært etablert som en anerkjent behandlingsform i land som USA og Tyskland. Osteopati fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen, ikke bare muskel-skjelettsystemet, for å finne årsaken til plagene. Årsaken til plagene kan være et annet sted enn der smerten oppleves. Osteopaten har høy medisinsk kompetanse og fokuserer på forebyggende arbeid, så vel som det rehabiliterende, og de samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.

Pasienter som oppsøker osteopat ønsker ofte hjelp med akutte eller kroniske plager som blant annet:

  • Muskel- skjelettlidelser
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Kjevesmerte
  • Senebetennelser
  • Idrettskade

PP0A0658_BW