Hvem er vi

Rikke Loftheim

Rikke er utdannet fysioterapeut fra Oxford Brookes University i England. Hun har erfaring innen ortopedi, kvinnehelse, nevrologi, hjerte- og lungefysioterapi, med mer.

E-mail

rikke@myfy.no

Telefon

404 14 004