Albue


Skader og plager i albuen kan oppstå av ulike årsaker. De fleste plagene er relatert til overbelastning av muskel-/seneapparatet,  men man kan også oppleve traume mot albue som kan forårsake fraktur, luksasjon eller leddbåndskader.
Det er mange grunner til smerter i albueleddet eller strukturer rundt, men den mest vanlige albueplagen er imidlertid smerte lokalisert til knoken på yttersiden av albuen, kjent som den laterale epikondylen. Disse plagene blir ofte omtalt som «musearm» eller «tennisalbue». Tilsvarende plager kan også oppstå på innsiden av albuen – den mediale epikondylen – og kalles da ofte «golfalbue».Årsak:Tennis- og golfalbue oppstår ofte som følge av overbelastning. Overbelastningen kan komme av drastiske endringer i bevegelsesmønsteret, større arbeidsmengde enn tidligere eller repetitive bevegelser. Som navnet tilsier kan det oppstå ved enkelte idretter eller aktiviteter som innvolverer kasting, slag med racket eller kølle, eller andre aktiviteter som på annen måte belaster albuen, som for eksempel i turn, men det er også en vanlig plage hos de som sitter mye på PC eller håndverkere.Symptomer:Ved tennis- og golfalbue er smertene ofte lokalisert rundt knoken på yttersiden av albuen (tennisalbue) eller innsiden av albuen (golfalbue). Området er ofte ømt og følsomt. Smertene kan forverres ved bevegelse og belastning, men kan også kjennes om natten og i hvileposisjon.
Behandling:
Uansett årsak er det viktig å identifisere og adressere underliggende faktorer som bidrar til plagene for å redusere risikoen for tilbakefall.. Dette kan inkludere ergonomiske endringer, korrigering av teknikk, styrke- og mobilitetsøvelser, samt hvile og adekvat opptrening. Det  er også vanlig å behandle ovennevne plager med trykkbølge, bløtvevsbehandling og/eller dry needling.
Trenger du hjelp til å behandle albueplagene dine? Book time hos en av våre behandlere her.