Hodepine


Hodepine har ofte en sammensatt årsak og krever ofte forskjellige behandling. Lite søvn, dårlig væskebalanse, lite mat og stress er noen av årsakene. Det finnes flere former for hodepine. Spenningshodepine, Migrene, Nakkehodepine og Medisinoveforbukshodepine. Spenningshodepine er den mest vanlige formen for hodepine, og kan ofte knyttes til stress og overbelastning. Stort sett oppleves spenningshodepine i kortvarige episoder, men tilstanden kan og bli mer hyppig eller kronisk. Selv om hodepiner sjelden er på grunn av alvorlig sykdom, skal det tas på alvor. Spesielt om symptomene er annerledes enn tidligere.

SPENNINGSHODEPINE

Årsak:
Trolig kommer spenningshodepine av økt spenning i hodet- og eller nakkemusklene. Mange beskriver at smerten kommer fra nakken, og brer seg opp i hodet som et stramt bånd. Ømhet og smerter i nakke, ansikts og hodemuskulatur er typiske funn hos mange med spenningshodepine.

Behandling:
Fysikalsk behandling av hodepine kan ha god effekt. Avspenningsteknikker som massasje og triggerpunktsbehandling av nakkumuskulatur og kjevemuskulatur, er ofte brukt hos fysikalske behandlere. Selv om det finnes lite dokumentasjon på manipulasjonsteknikker av nakken, så er det mange hodepinepasienter som opplever smertelettelse av slik behandling.

Hva kan du gjøre selv?

 • Avspenningsteknikker og pusteteknikker med fokus på å slappe av i spent muskulatur. Spesielt i kjeve, nakke og skuldre.
 • Fysisk aktivitet kan være et av de beste tiltakene mot smertene. Aerob trening som svømming, sykling eller løping har god effekt. Samtidig er det viktig å adressere leddfunksjon. Redusert styrke og/eller mobilitet burde rettes opp i.
 • Sørge for å få nok søvn
 • Paracetamol og NSAIDs (ibuprofen) kan ha god effekt, men anbefales ikke å brukes daglig lengre enn to uker.
 • Arbeidsplasstilpasniog ved behov. Sørg for å jobbe så avspent som mulig
 • Ta hyppige pauser fra stillesittende arbeid. Bryt det monotone mønsteret
 • Lag en dagbok der du registrerer når du får hodepinen, hvor lenge de varer og intensiteten på hodepinen. Dette kan hjelpe med å oppdage triggere som er med å utløser hodepinen. Slik kan du også jobbe med å unngå triggere.
MIGRENE

Anfall på 4-72 timer med kraftig pulserende smerter på den ene sidene av hodet. Smertene er ofte ledsaget av kvalme, lysskyhet og lydfølsomhet. Fysisk anstrengelse forverrer ofte symptomene.

Årsak:
Det er ikke fullstendig klart hva som er årsakene til at noen får migrene. Trolig spiller arv en rolle, og forskere tror migrene har en nevrovaskulær årsak. Det vil si at anfallene kan skyldes forstyrrelser i nerveceller og blodsirkulasjonen i hjernen.

Ytre faktorer spiller nok også en rolle. Slike triggere kan være stress, ulike typer drikke og mat. For eksempel rødvin og sjokolade. For lite hvile eller søvnmangel kan også være en trigger. Hos kvinner kan menstruasjon også være en årsak til utløst migrene.

Behandling:
Migrenepasienter kan ha god effekt av manuell behandling. Enkelte studier har vist at spinal manipulasjon kan gi redusert varighet og sensitivitet på anfallene. Både trening og manuell behandling kan ha god forebyggende effekt på anfallenes hyppighet og intensitet.

Hva kan du gjøre selv?

 • Det å lære seg hva som er triggere for deg, og holde deg unna disse kan være den beste forebyggende behandlingen mot migreneanfall.
 • Trening kan hjelpe, men under selve anfallet, synes hvile i et mørkt og svalt rom å være mer behagelig
 • Paracetamol og NSAIDs. Dersom dette ikke er nok finnes det medisiner spesielt utviklet for migrene
NAKKEHODEPINE/ CERVIKOGEN HODEPINE

Er en form for hodepine som utelukkende er lokalisert på den ene siden av hodet. Hodepinen stammer trolig fra beinstrukturer og bløtvev i nakken. Smerten oppleves ofte mer konstante enn pulserende, og sprer seg ofte mot øyet.

Årsak:
Plagene stammer trolig fra en forandring i bevegelighet i nakkevirvlene. Det kan komme av skader, slitasjeforandringer eller sykdom. Mange pasienter med cervikogen hodepine har vært utsatt for nakkeskade. Den mest vanlige årsaken til cervikogen hodepine er skade mellom 2. og 3. nakkevirvel, samt smerter mellom 1. og 2. nakkevirvel.

Behandling:
Nakkehodepine er en av de hodepineformene der manuell behandling har best effekt. Fokuset ligger i å gjenopprette normal funksjon i nakken. Rolige bløtvevsbehandling (massasje og triggerpunktsbehandling) og mobilisering av leddene samt tøyningsbehandling av muskulatur. Noen kan også ha god effekt av maniupasjonsbehandling.

Hva kan du gjøre selv?

 • Fysisk aktivitet generelt, men også spesifikke øvelser for nakke og rygg
 • Har du en stillesittende arbeidshverdag, så bryt opp det statiske og monotone mønsteret med lett aktivitet. Det kan eksempelvis være tøyningsøvelser, rolig bevegelse av leddene eller lette styrkeøvelser. Gjerne 5 minutter per time.
 • Avspenningsteknikker. Spesielt dersom du har en stressende hverdag. Fokuser på å slappe av og stresse ned, gjerne i kombinasjon med pusteteknikker.
Hodepine har ofte en sammensatt årsak og krever ofte forskjellige behandling