Behandlinger

Osteopati

Bestill time!

Osteopati er en helseprofesjon, som bygger på vitenskapelige og kliniske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, biomekanikk og patologi.

Osteopaten undersøker og behandler med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet.

Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Det å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten står sentralt i undersøkelsen vår. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Det blir derfor viktig å se sammenhenger i hele kroppen, ikke bare muskel-skjelettsystemet, for å finne årsaken til plagene. Behandlingen er trygg og individualisert, og egner seg for pasienter i alle aldre. Osteopaten har høy medisinsk kompetanse og fokuserer på forebyggende arbeid, så vel som det rehabiliterende, og de samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.
Våre osteopater er registrerte medlemmer av osteopatiforbundet (Osteopat MNOF). Så du møter en godt utdannet og faglig oppdatert osteopat.

Pasienter som oppsøker osteopat ønsker ofte hjelp med akutte eller kroniske plager som blant annet:

  • Muskel- skjelettlidelser
  • Ryggsmerter
  • Prolaps
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Kjevesmerte
  • Senebetennelser
  • Idrettsskade

Dry needle (nålebehandling)

I behandling er intramuskulær nålebehandling, eller dry needle, en teknikk for å løse opp stram muskulatur og oppnå smertereduksjon.

Til forskjell fra klassisk akupunktur baserer denne formen for nålebehandling seg på direkte behandling av ømme punkter i muskulaturen. Nålen (som er 0,3 millimeter i diameter) stikkes inn i forskjellige deler av muskulaturen med høy hastighet. Målet er å oppnå smertereduksjon i etterkant, og sette igang prosesser for å assistere kroppen gjennom en raskere tilhelingsfase.

Forskjellen på nålebehandling og vanlig «triggerpunktbehandling» med hendene, er at man kommer direkte inn i muskulaturen med et kraftigere stimuli, og på denne måten oppnår ønsket effekt raskere.

Kontakt oss direkte om du har vond muskulatur, og ønsker behandling med nåler.