Behandlinger

Fysioterapi

Bestill time!

Fysioterapi er en behandlingsform for deg med muskel-/skjelettlidelser som rygg-, eller skuldersmerter, hodepine, kroniske lidelser, har operert, eller ønsker råd og veiledning trening og arbeidsplasstilpasning.

Du kan komme til våre fysioterapeuter direkte, uten henvisning fra lege eller manuellterapeut.

En fysioterapeut har offentlig godkjenning som helsearbeider, kan behandle de fleste type smertelidelser, og jobber mye med både behandling, og forebygging av skader og sykdom. Vi gjør en grundig undersøkelse basert på dine symptomer og historikk, og igangsetter passende tiltak i samarbeid med deg. Vi gjør også en fortløpende evaluering av effekten, og endrer eventuelle tiltak etterhvert som behovet melder seg.
Ved behov henviser vi deg videre til for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Våre fysioterapeuter baserer sin praksis på klinisk forskning, så du kan være trygg på at du blir godt ivaretatt som pasient hos oss.

En fysioterapeut kan hjelpe deg med blant annet

  • Muskel- skjelettlidelser
  • Hodepine
  • Ryggsmerter
  • Svimmelhet (som f.eks krystallsyken)
  • Rehabilitering etter skade
  • Senebetennelser
  • Idrettsskader
  • Skadeforebyggende trening

Øvelsesbehandling

Ofte kommer smerter som et resultat av overbelastning eller skade i muskel- og skjelettapparatet. Overbelastning kan komme av blant annet endring i aktivitetsnivå, eller ugunstige arbeidsstillinger over lengre perioder. En «sterk» muskel er mindre utsatt for overbelastning, da den er vandt til å bli utsatt for store påkjenninger.

Fysioterapi handler i stor grad om å styrke kroppens egne resurser, og legge forholdene til rette for en optimal tilhelingsprosess. Gjennom spesifikke øvelser er målet å bevisstgjøre og styrke muskulatur for å optimaliseres bevegelsesmønstre. På denne måten blir du bedre rustet til å takle hverdagens påkjenninger.

Dry needle (nålebehandling)

I behandling er intramuskulær nålebehandling, eller dry needle, en teknikk for å løse opp stram muskulatur og oppnå smertereduksjon.

Til forskjell fra klassisk akupunktur baserer denne formen for nålebehandling seg på direkte behandling av ømme punkter i muskulaturen. Nålen (som er 0,3 millimeter i diameter) stikkes inn i forskjellige deler av muskulaturen med høy hastighet. Målet er å oppnå smertereduksjon i etterkant, og sette igang prosesser for å assistere kroppen gjennom en raskere tilhelingsfase.

Forskjellen på nålebehandling og vanlig «triggerpunktbehandling» med hendene, er at man kommer direkte inn i muskulaturen med et kraftigere stimuli, og på denne måten oppnår ønsket effekt raskere.

Kontakt oss direkte om du har vond muskulatur, og ønsker behandling med nåler.